Hyppää sisältöön
Koulutukset

Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja

Ammattinimike: liikuntaneuvoja

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Tutkinnon opiskeluun on tarjolla kaksi koulutusvaihtoehtoa: päiväopiskeluvaihtoehto Vuokatissa ja monimuotokoulutusvaihtoehto Kuusamossa. 

Koulutus on suunniteltu liikunnasta ja hyvinvoinnista tai urheilusta itselleen ammatin haluaville. Koulutus sopii niin ensimmäistä ammatillista tutkintoaan suorittaville kuin myös alaa vaihtaville tai osaamistaan täydentäville. Lisäksi koulutus on erinomainen vaihtoehto heille, jotka haluavat yhdistää urheilu-uran ja opiskelun. Opiskelijat valitaan opintoihin liikunnallista osaamista mittaavien pääsykokeiden perusteilla. 

Koulutukseen on terveydellisiä sekä turvallisuuteen ja toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia. Tutustu vaatimuksiin.

Tavoite ja sisältö

Liikunnanohjauksen perustutkinto antaa vankan pohjan liikunta-, urheilu- ja hyvinvointialan moninaisiin työtehtäviin. Kehityt liikunta-alan ammattilaiseksi, jonka osaamisen ytimessä ovat liikunnan ohjaaminen, liikuntaneuvonta ja liikuntaympäristöjen kehittäminen sekä tapahtumien järjestäminen.

Opintoihisi sisältyy

 • erilaisten liikuntamuotojen ja -lajien harjoittelua ja ohjaamista. 
 • yksilöllisten liikunta- ja hyvinvointiohjelmien suunnittelua ja ohjaamista tai valmentamista. 
 • liikunta- ja kilpailutapahtumien järjestämistä. 
 • vapaavalintaisia tutkinnonosia, joilla voit täydentää ja syventää ammatillista osaamistasi. 

Vahvista osaamistasi valinnaisella opintopolulla 

Kainuun ammattiopistossa sinulla on valittavana erilaisia opintopolkuja. Voit painottaa opinnoissasi yrittäjyyttä, tähdätä jatko-opintoihin korkeakouluun, vahvistaa taitojasi toimia kansainvälisissä ympäristöissä tai yhdistää tavoitteellisen urheilun ja opinnot. Tutustu polkuvaihtoehtoihin.  

Toteutus ja kesto

Liikuntaneuvojan koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja käytännön harjoittelua Vuokatti Sportin monipuolisessa ympäristössä sekä alan työpaikoilla tapahtuvaa oppimista.

Opintojen kesto määräytyy oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Voit suorittaa koulutuksen myös oppisopimuksella tai valita täysin etänä opiskeltavan koulutusvaihtoehdon. 

Ruka-Vuokatti liikunnanohjauksen perustutkinto

Opiskelussa yhdistyvät käytännönläheinen opiskelu liikunta-alan työpaikoilla, etä- ja lähiohjaus sekä intensiiviset ja toiminnalliset oppimisjaksot Rukan ja Vuokatin huippuolosuhteissa. 

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutus rakentuu 

 • päivittäisestä opiskelusta ja oppimisesta liikunta-alan työpaikalla joko koulutus- tai oppisopimuksella. 
 • viikoittaisista opiskeluryhmän yhteisistä ohjaus- ja oppimistuokioista (etä- tai lähiosallistumismahdollisuus). 
 • henkilökohtaisesta oppimisesi ohjauksesta.  
 • Muutaman kerran lukukaudessa toteutettavista intensiivisistä ja toiminnallisista nelipäiväisistä lähiopetusjaksoista Rukalla tai Vuokatissa. Jaksoilla syvennytään monipuolisesti erilaisten liikuntataitojen ja -muotojen harjoitteluun Rukan ja Vuokatin elämyksellisissä toimintaympäristöissä. 

Opiskelijat valitaan opintoihin liikunnallista osaamista mittaavien pääsykokeiden perusteilla.  Pääsykokeet ovat saman sisältöiset Kuusamossa ja Vuokatissa. Tarkempaa tietoa sisällöistä lähetetään hakijoille maaliskuun aikana. 

Hae Ruka-Vuokatti toteutukseen Kuusamon toimipaikkaan:

Lisätietoa koulutuksen toteutuksesta

Liikunnanohjauksen perustutkinto verkkototeutuksena

Liikunnanohjauksen perustutkinnon verkkototeutuksen opinnot suoritetaan joustavasti erilaisissa liikunta-alan tehtävissä työssä oppimalla ja itsenäisinä sekä ryhmissä tehtävinä verkko-opintoina. Etäopiskelu edellyttää tietoteknisiä taitoja, koska opinnot suoritetaan erilaisissa verkkoympäristöissä; esim. DevMoodle, Teams. Opinnot voi suorittaa hyvin joustavasti, koska teoriaopinnotkaan eivät ole paikkaan tai aikaan sidottuja. Verkko-opintoihin valitaan opiskelijat etäpääsykokeen perusteella. Etäpääsykoevaatimukset ovat samat kuin muissakin pääsykokeissa.

Verkko-opinnot alkavat elokuussa. Opintojen kesto määräytyy oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Verkkototeutuksen opinnot voi suorittaa joko koulutus- tai oppisopimuksella.

Hakuohjeet

 • Toisen asteen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori.

  Yhteishaun hakuaika

  Yhteishaku on 22.2.- 22.3.2022. Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Opinnot alkavat elokuussa 2022.

  Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika 2 – 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Osa ammatillisista koulutuksista kuuluu SORA-lainsäädännön alaisuuteen. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

  Koulutukseen voi olla pääsy- ja soveltuvuuskoe. KAOssa pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään huhti-toukokuussa. Lisätietoa pääsy- ja soveltuvuuskokeista Opintopolussa.

  Kainuun ammattiopiston pääsykokeet keväällä 2022.

  Kielitaidon arviointi

  Yhteishaussa ulkomaalaisella todistuksella hakevat kutsutaan kielikokeeseen huhtikuussa. Kielitestin osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset.

  Katso lisätietoa hakemisesta

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Huomioi hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia.

  Tutustu hakemasi koulutuksen terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

  Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan haastatteluun tai tietyillä aloilla pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

  Mikäli äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan kielitaidon arviointiin. Kielitestin osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset.

  Oppisopimuskoulutus

  Oppisopimuskoulutukseen haet samalla hakulomakkeella, kuin muihinkin koulutuksiimme jatkuvassa haussa. Jos et löydä sopivaa tutkintoa koulutustarjonnastamme, voit hakea suorittamaan jonkin muun tutkinnon. Hae suorittamaan jokin muu tutkinto oppisopimuksella.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

  Katso lisätietoa hakemisesta

Lisätiedot

Opetus on maksutonta. Opiskelukustannuksia voi tulla oppikirjoista ja opiskeluvälineistä, työkaluista tai työelämän lupakorteista.

 

Lisätietoa koulutuksesta

 • Tuononen Mira

  opinto-ohjaaja

  Toimipaikka

  Liikunta-ala

  Opinto-ohjaus

  Liikunta-ala

  Opinto-ohjaus

 • Haverinen Päivi

  opinto-ohjaaja

  Toimipaikka

  Kasvatus- ja ohjausala

  Liikunta-ala

  Opinto-ohjaus

  Sosiaali- ja terveysala

  Kasvatus- ja ohjausala

  Liikunta-ala

  Opinto-ohjaus

  Sosiaali- ja terveysala

 • Kari Jaana

  kehittäjä

  Toimipaikka

  Liikunta-ala

  Liikunta-ala

 • Kysy koulutuksesta