Hyppää sisältöön
Koulutukset

Puutarha-alan ammattitutkinto, golfkentänhoitaja

Ammattinimike: golfkentänhoitaja

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Puutarha-alan ammattitutkinto, golfkentänhoitaja -koulutus on suunnattu golfista ja golfkentän hoidosta kiinnostuneille tai golfkentällä jo työskenteleville. Hakijalla tulee olla hyvä fyysinen terveydentila ja pohjakoulutuksena peruskoulun tai vastaava oppimäärä.

Koulutuksen avulla voit päivittää ja syventää ammattitaitoasi sekä laajentaa osaamistasi koneiden ja laitteiden huollon tai metsäalueiden ylläpidon ja uudistamisen valinnaisilla tutkinnon osilla. Valinnaisena tutkinnon osana on valittavana myös tiimin vetäjänä toimiminen, joka soveltuu apulaiskettämestarin tehtävissä työskenteleville tai golfkentänhoitajille, jotka haluavat kyseiseen tehtävään valmiuksia.

Tavoite ja sisältö

Golfkentänhoitajan työtehtäviin kuuluu nurmikonhoitokoneiden ja -laitteiden käyttö, nurmialueiden kasvutekijöiden huomioimista, hoitotuotteiden tuntemusta ja asiakaskohtaamisia työn lomassa kentällä. Työtehtäviä ohjaa golfkentän hoitosuunnitelma, sää ja oman vastuualueen kausitoimet, joita sovitaan yhdessä esimiehen eli golfkenttämestarin ja golfkentänhoitotiimin kanssa.

Toteutus ja kesto

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Koulutus sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Valtaosa opiskelusta toteutetaan verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.

Koulutukseen sisältyy noin 40 päivää lähiopetusta, josta suurin osa toteutetaan verkkoyhteyden kautta. Voit osallistua luennolle tai pyytää luennosta nauhoitteen. Oppilaitoksella tapahtuvaa lähiopetusta on viikon jaksoissa noin 3-4 kertaa opintojen aikana.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Huomioi hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia.

  Tutustu hakemasi koulutuksen terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

  Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan haastatteluun tai tietyillä aloilla pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

  Mikäli äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan kielitaidon arviointiin. Kielitestin osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset.

  Oppisopimuskoulutus

  Oppisopimuskoulutukseen haet samalla hakulomakkeella, kuin muihinkin koulutuksiimme jatkuvassa haussa. Jos et löydä sopivaa tutkintoa koulutustarjonnastamme, voit hakea suorittamaan jonkin muun tutkinnon. Hae suorittamaan jokin muu tutkinto oppisopimuksella.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

  Katso lisätietoa hakemisesta

Esitteet ja linkit

Lisätiedot

Opiskelumaksu on 400 €. Maksun voi suorittaa erissä koulutuksen edetessä.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Hotti Pirjo

  opettaja

  Toimipaikka

  Maatalousala

  Maatalousala

 • Kysy koulutuksesta