DIGIOS-hankkeen tulokset huomioitu sekä kansallisesti että kansainvälisesti

DIGIOS -hanke (Digitaalisen osaamisen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksessa ja palveluissa Kainuussa) toteutettiin 1.3.2017- 31.5.2019. Hankkeessa selvitettiin Kainuu soten, hoivayritysten, Kajaanin ammattikorkeakoulun sote-alan sekä Kainuun ammattiopiston hyvinvointialan toimijoiden digitaalista ja teknologista osaamista. Selvityksen perusteella suunniteltiin osaamista vahvistavia koulutuksia työelämän tarpeisiin sekä luotiin mm. KAMKin ja KAOn yhteinen DIGIOS -oppimisympäristö. Uusi oppimisympäristö antaa koulutuksessa valmiudet älykkään kotihoidon oppimiseen. Tämän myötä hoitotyönkoulutuksen opintosuunnitelmaan luotiin digitalisaatiota ja teknologiaa hyödyntävät opintojaksot. Opintokokonaisuus otettiin mukaan myös lähihoitajan koulutukseen.

Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoima DIGIOS -hanke on valittu mukaan Euroopan komission onnistuneisiin hankkeisiin (European Comission Success Stories).

Lue koko uutinen Kajaanin ammattikorkeakoulun sivuilta.