Mitä voi opiskella?

Aikuisena opiskelu avaa uusia mahdollisuuksia

Aikuiskoulutus tarjoaa mahdollisuuden uuden oppimiseen, ammatinvaihtoon, osaamisen kehittämiseen ja ammattitaidon täydentämiseen.

Mitä voi opiskella?

Aikuiskoulutuksena järjestetään samoja ammatillisia perustutkintoja kuin nuorillekin. Lisäksi aikuisille on tarjolla lukuisia ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ja lyhytkoulutuksia ammattitaidon kasvattamiseen ja päivittämiseen.

Aikuisena opiskelet sitä, mitä et vielä osaa. Aikuiskoulutuksessa tunnistetaan aiemmin hankittu osaaminen, joka voi olla hankittu työn, harrastuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Tämä vaikuttaa myös opintojesi sisältöön, opinnoissa etenemiseen ja koulutusaikaasi. Sinun tulee osoittaa osaamisesi jollakin tavalla, esimerkiksi todistuksilla, dokumenteilla, työsuorituksilla, näytöillä tai kirjallisilla ja suullisilla kuulusteluilla.

Näyttötutkinto on aikuisten joustava ammatillisen tutkinnon suorittamistapa.

Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittajat osallistuvat tavallisesti myös tutkintoon valmistavaan koulutukseen. Tutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvalle järjestetään osana koulutusta mahdollisuus suorittaa näyttötutkinto.

Jos sinulla on jo riittävä, tutkinnonperusteissa määritelty ammattitaito, voit suorittaa näyttötutkinnon tai sen osan osallistumatta valmistavaan koulutukseen.

Suoraan tutkintoon

Selkokielinen nayttotutkinto-opas 

Haussa olevat KAO:n aikuiskoulutukset

Nayttotutkintohaku_OPH