Ammatillinen koulutus

Yhteishaku 

Yhteishaussa voivat hakea peruskoulun ja lukion päättäneet sekä ilman toisen asteen koulutusta olevat.  
Yhteishaun kautta opiskelemaan haetaan vuosittain kevättalvella osoitteessa opintopolku.fi. Tutustu yhteishaun koulutuksiin täältä.

Halutessasi voit tilata esitteen kotiisi

Jatkuva haku 

Jatkuvan haun kautta voi hakea koulutuksiimme ympäri vuoden. Jatkuvan haun kautta hakevalla voi olla aiempi tutkinto, mutta hakea voi myös ilman peruskoulun jälkeistä koulutusta. Jatkuvan haun koulutukset.

Oppisopimus

Kaikki koulutukset voi suorittaa myös oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa. Oppisopimuskoulutukseen haetaan ottamalla yhteyttä suoraan oppilaitokseen. Lue lisää.

VALMA

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) haetaan vuosittain kevättalvella osoitteessa opintopolku.fi. Muina ajankohtina jatkuvan haun kautta
Lisätietoja ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen hausta.  

Henkilökohtaistaminen

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma, johon voi sisällyttää mm. 

Valintaperusteet

Ammatillisten perustutkintojen valintaperusteet 2021 löytyvät osoitteesta opintopolku.fi 

  • mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta ilmoitetaan haun yhteydessä. 

Opiskelun edellytykset

Terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset 
Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä. Laki ammatillisesta koulutuksesta koskee niitä tutkintoja joissa koulutukseen tai ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. 

Tutkintokohtaiset vaatimukset  
Terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyvät vaatimukset löydät alla olevasta linkistä. Ne koskevat 

  • sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkintoja 
  • kasvatus- ja ohjausalan tutkintoja,  
  • turvallisuusalan tutkintoja
  • ajo- ja työkoneiden kuljettamiseen liittyviä tutkintoja

Opiskelijan on tuotava esille hakeutumisvaiheessa terveydentilaa koskevat seikat jotka voivat vaikuttaa opiskelijaksi ottamiseen. 

Muista tarkistaa nämä tutkintokohtaiset vaatimukset!