Ammatillinen koulutus

Yhteishaku 

Yhteishaussa voivat hakea peruskoulun ja lukion päättäneet sekä ilman toisen asteen koulutusta olevat.  

Yhteishaun kautta opiskelemaan haetaan kevättalvella osoitteessa www.opintopolku.fi  

Tutustu yhteishaun koulutuksiin täältä.

Halutessasi voit tilata esitteen kotiisi

 

Jatkuva haku 

Jatkuvan haun kautta voi hakea koulutuksiimme ympäri vuoden. Jatkuvan haun kautta hakevalla voi olla aiempi tutkinto, mutta hakea voi myös ilman peruskoulun jälkeistä koulutusta. 

Jatkuvan haun koulutukset

Täytä hakulomake  

 

Oppisopimus

Kaikki koulutukset voi suorittaa myös oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa. Oppisopimuskoulutukseen haetaan ottamalla yhteyttä suoraan oppilaitokseen.

Lue lisää.

 

VALMA

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) haetaan touko-heinäkuussa osoitteessa www.opintopolku.fi 

Muina ajankohtina jatkuvan haun kautta.

Lisätietoja ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen hausta.  

 

Henkilökohtaistaminen

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma, johon voi sisällyttää mm. 

 

Valintaperusteet

Ammatillisten perustutkintojen valintaperusteet 2018 löytyvät osoitteesta www.opintopolku.fi 

  • mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta ilmoitetaan haun yhteydessä. 

 

Opiskelun edellytykset

Terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset 

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä. Laki ammatillisesta koulutuksesta koskee niitä tutkintoja joissa koulutukseen tai ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. 

Tutkintokohtaiset vaatimukset  

Terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyvät vaatimukset löydät alla olevasta linkistä. Ne koskevat 

  • sosiaali-,   terveys- ja liikunta-alan tutkintoja 
  • kasvatus- ja ohjausalan tutkintoja,  
  • turvallisuusalan tutkintoja
  • ajo- ja työkoneiden kuljettamiseen liittyviä tutkintoja

Opiskelijan on tuotava esille hakeutumisvaiheessa terveydentilaa koskevat seikat jotka voivat vaikuttaa opiskelijaksi ottamiseen. 

Muista tarkistaa nämä tutkintokohtaiset vaatimukset!