Yrittäjyysopintoja englanniksi matkailualalla

Matkailualan opiskelijat perehtyivät yrittäjyyteen

– yrittäjyysmoduuli englanniksi pilottiryhmälle

Matkailualan opiskelijat osallistuivat toukokuussa 2012 englanninkieliseen yrittäjyysmoduuliin, jossa opiskeltiin englanniksi.

Bob Windmill saapui yhteistyöoppilaitoksesta Englannista viikoksi Kainuun ammattiopistoon opettamaan matkailualan opiskelijoille yrittäjyyttä. Vierailu liittyi Opetushallituksen rahoittamaan FINECVET-hankkeeseen, jossa kehitetään eurooppalaista opintosuoritusten siirtojärjestelmää ammatillisessa koulutuksessa.

– Windmillin vierailu oli opiskelijoille ”helpotettu” versio kv-opintojen suorittamisesta. Yleensä opiskelijat lähtevät opintojaksolle ulkomaille, mutta tässä tapauksessa opettaja siis saapui Suomeen, KAO:n kansainvälisyyspäällikkö Risto Virkkunen selvittää.
Näin mahdollistettiin esimerkiksi useamman opiskelijat osallistuminen kansainväliseen opetukseen.

Vuoden mittaisen prosessin aikana matkailualan opiskelijoista on koottu pilottiryhmä FINECVET -hankkeen hengessä toteutettavalle opintojaksolle. Windmill sai etukäteen käyttöönsä opetussuunnitelman, josta käyvät ilmi yrittäjyyden intensiivikurssille asetetut oppimistavoitteet ja niiden arviointi. Hän on saanut vapaat kädet soveltaa viikon aikana opetettavat asiat opetussuunnitelman pohjalta. Lähtökohtana oli käytännön projekti.
– Keskityimme kahteen aiheeseen: Miten saamme lisättyä Venäjältä Kainuuseen tulevien matkailijoiden määrää ja miten voimme houkutella tänne matkailijoita Britanniasta, Bob Windmill kertoo.
– Käytännön lomassa opittiin paljon myös uutta teoriaa, vaikka ryhmä ei aluksi ollut kovin innostunut teoriaosiosta, hän sanoo.
– Opiskelijat ovat kielitaidon puolesta pärjänneet hyvin. Aluksi koin kyllä pienen kulttuurishokin, kun opiskelijat eivät mitenkään reagoineet sanomisiini vaan kuuntelivat tunnilla hiljaa ”tyhjin” ilmein. Siis suomalaiseen tapaan, Windmill naurahtaa. – Luulin, että he eivät ymmärrä minua.

Ensimmäinen päivä sujui hyvin, mutta toisen päivän kuluessa Windmill huomasi, että projekti ei tule onnistumaan hänen suunnitelmansa pohjalta.
– Jouduimme tekemään uuden suunnitelman viikon toteutuksesta, Windmill kertoo.

Pilottiryhmän kanssa saatiin arvokasta kokemusta opetuksen toteuttamisesta niin, että se palvelee opintosuoritusten siirtojärjestelmän kehittämistä.
– Käytännön toteutukset auttavat opintosuoritusten ja arvosanojen siirtämiseen tarvittavien standardien määrittämisessä. Standardeja on turha kirjoittaa ennen kuin tiedämme, mikä käytännössä toimii ja mikä ei, Windmill sanoo.

kv_tarina_bob_windmill

Bob Windmill (oik.) kuuntelee matkailualan opiskelijoiden tekemää presentaatiota. Yrittäjyyskurssilla opiskelijat tekivät muun muassa SWOT-analyysia Kainuun matkailusta. Tehtävänä oli miettiä, miten Kainuuseen saadaan houkuteltua matkailijoita Iso-Britanniasta.