Harkintaan perustuva valinta

Oppilaitos voi ottaa opiskelijoita koulutuksiin harkinnan perusteella. Tällöin valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta. Yhteen hakukohteeseen voidaan ottaa tällä tavoin enintään 30 prosenttia opiskelijoista.
Huomaathan, että harkinnanvaraisesti ei voi hakeutua musiikkialan perustutkintoon tai liikunnanohjauksen perustutkintoon, mikäli alalla järjestetään pääsykoe.

Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat:

  • oppimisvaikeudet
  • sosiaaliset syyt
  • koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet
  • tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito.

Koulutustarpeesi ja edellytyksesi suoriutua opinnoista arvioidaan ja otetaan huomioon, kun valintapistemäärästä poiketaan.

Lue lisää asetuksesta Finlex-palvelusta

Hakijan on toimitettava hakuaikana oppilaitokseen liitteet, joita hän käyttää harkintaan perustuvan valinnan perusteena.

Yhteishaun hakulomakkeen lisäksi harkintaan perustuvassa valinnassa hakevan tulee toimittaa
hakemuksen kaikki liitteet jokaiseen hakukohteeseen:
1. Tulosta yhteishaun hakulomake kansilehdeksi liitteille.
2. Liitä mukaan dokumentit, joista ilmenee perusteesi harkinnanvaraisessa hakemiselle (esim. lääkärinlausunto, erityisopettajan lausunto)
    Dokumentissa tulee näkyä selvästi lausunnon allekirjoittajan nimenselvennys ja yhteystiedot.
3. Toimita liitteet hakuaikana oppilaitokseen, merkitse kirjekuoren päälle ”Harkintaan perustuvan valinnan liitteet”.

Liitteiden toimitusosoitteet:

KAO, Kajaani
Hakutoimisto
Opintie 3, Oppi 4, 87100 Kajaani

KAO, Kuusamo
Opintotoimisto
Apajatie 1, 93600 Kuusamo
Perusopetuksen oppilashuoltoryhmän lausuntolomake (pdf)
perusopetuksen_oppilahuoltoryhman_lausunto