Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin osoitteessa opintopolku.fi

Yhteishaussa voit hakea enintään viiteen koulutukseen. Ilmoitettu hakutoivejärjestys on sitova, eikä sitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen. Hakutoivejärjestys on tärkeä, sillä tulet valituksi ylimpään toiveeseen, johon pisteesi riittävät. Muut hakutoiveesi peruuntuvat.

Opiskelijaksi ottaminen on ehdollinen siihen saakka, kunnes koulu- ja työtodistuksesi sekä tarvittaessa lääkärintodistuksesi ja antamiesi tietojen oikeellisuus on koulutuksen järjestäjän toimesta tarkistettu.

Valintaperusteet peruskoulupohjaisiin ammatillisiin perustutkintoihin

Hakiessasi ammatilliseen perustutkintoon peruskoulun jälkeen saat pisteitä
– tietyistä peruskoulun jälkeen suoritetuista opinnoista (suoritettu samana tai sitä edeltävänä vuonna kuin haet)
– siitä, että olet suorittanut peruskoulun samana  tai sitä edeltävänä vuonna kuin haet
– yleisestä koulumenestyksestä
– painotettavista arvosanoista
– työkokemuksesta
– pääsy- ja soveltuvuuskokeesta
– ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta.

Tarkemmat ohjeet pisteiden laskemisesta löytyy osoitteesta opintopolku.fi

Valintaperusteet lukiopohjaisiin ammatillisiin perustutkintoihin

Näin pisteet lasketaan, kun haet lukion jälkeen:

  • Saat 1–16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä keskiarvon perusteella
  • Saat 1–3 pistettä työkokemuksesta tai osallistumisesta työpajatoimintaan tai työharjoitteluun / työkokeiluun
  • Saat 2 pistettä ensimmäisestä ammatillisesta hakutoiveesta
  • Voit saada 0 – 10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta

Tarkemmat ohjeet pisteiden laskusta löytyy osoitteessa opintopolku.fi

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Joillakin aloilla voi olla terveydentilaa koskevia vaatimuksia opiskelijoiksi hakeville. Tarkempaa lisätietoa terveydentilavaatimuksista kasvatus- ja ohjausalan sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutukseen, logistiikan perustutkintoon ja metsäkoneenkuljettajan koulutukseen löydät Opintopolku-palvelusta kohdasta Valintaperusteet ammatilliseen koulutukseen -> Hakijan terveys.

Muutoksen haku

Mikäli hakija katsoo, ettei valintaa ole tehty opiskelijaksi ottamisen perusteiden mukaisesti, tulee hänen ensin ottaa yhteys oppilaitokseen tai Opetushallituksen ohjaus- ja neuvontapalveluun. Jos asia ei tällöin selviä, voi valintaa koskevasta päätöksestä valittaa aluehallintovirastoon 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu hakijalle tiedoksi. Aluehallintoviraston päätöksestä voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Opiskeluajankohdan siirtäminen

Mikäli olet saanut opiskelupaikan yhteisvalinnan kautta, mutta painavan syyn (esim. armeija, raskaus tms.) perusteella et voi aloittaa opiskelua, voit anoa opiskeluajankohdan siirtoa vuodeksi eteenpäin. Tee vapaamuotoinen hakemus opiskeluajankohdasta perusteluineen ja toimita se kyseisen opintoalan opintotoimistoon.