Kahden tutkinnon suorittaminen

Ammattiin opiskelevalla on mahdollisuus suorittaa ammatillisen perustutkinnon ohella ylioppilastutkintoon tähtääviä lukio-opintoja ja osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Kaksoistutkinnossa ei suoriteta koko lukion oppimäärää vaan siinä tähdätään enimmäkseen niiden oppiaineiden opiskeluun, mitä aiotaan kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa. Lukio-opinnot kuuluvat osana ammatillisiin opintoihin.

Kaksoistutkinto sopii hyvin opiskelijalle, jota kiinnostavat lukiotavoitteiset opinnot ja yleissivistys ammatillisen osaamisen lisäksi. Myös jatko-opintoihin tähtääville on hyötyä kaksoistutkinnosta. Kahden tutkinnon suorittaminen vaatii vahvaa sitoutumista opintoihin.Valmistuessaan opiskelija saa ammatillisen perustutkintotodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen.

Lukioaineet suoritetaan Kainuun ja Koillismaan lukioissa. 

Voit halutessasi suorittaa myös lukion yksittäisiä kursseja, jolloin suoritat vain ammatillisen tutkinnon. Lisäksi ennen kirjoituksia suoritetaan ylioppilaskirjoituksiin valmentavia kursseja.

YO-tutkinto
Kaksoistutkinnossa opiskellaan lukiotavoitteiden mukaisesti äidinkielen, englannin ja matematiikan opintoja sekä alakohtaisesti sovittuja reaaliaineen opintoja. Ylioppilastutkinnossa äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Tutkintoon tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe (A-taso), joka tarkoittaa pitkää matematiikkaa tai vierasta kieltä. Kahden tutkinnon opintojen opiskelijavalinnassa noudatetaan lukion keskiarvorajaa ja kirjoitettavissa aineissa pitää peruskoulun päättötodistuksessa olla vähintään arvosana 7 normaaliarvioinnin mukaan.

Kirjoitettavat aineet kahden tutkinnon opinnoissa

Tekniikka ja liikenteen ala
• Äidinkieli
• Englanti
• Matematiikka (lyhyt tai pitkä)
• Fysiikka (Turvallisuusalalla psykologia)
• Yhteiskuntaoppi

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusala, matkailu- ja ravitsemisala, liiketoiminta, media-, hius- ja musiikkiala
• Äidinkieli
• Englanti
• Matematiikka (lyhyt tai pitkä)
• Psykologia
• Yhteiskuntaoppi

Liikunta
• Äidinkieli
• Englanti
• Matematiikka (lyhyt tai pitkä)/Ruotsi
• Terveystieto/Psykologia/Biologia

Luonnonvara-ala
• Äidinkieli
• Englanti
• Matematiikka (lyhyt tai pitkä)
• Biologia
• Yhteiskuntaoppi

Ylioppilaskirjoitukset ovat hajautetusti kolmannen vuoden syksyllä ja keväällä.

Miten haetaan?

Jos hakija valitaan opiskelijaksi ammatilliseen perustutkintoon, halukkuutta kahden tutkinnon suorittamisesta kysytään yhteishakulomakkeella. Lopullinen päätös kahden tutkinnon suorittamisesta on tehtävä vasta ensimmäisten opiskeluviikkojen aikana ohjauskeskustelujen jälkeen.

Kysy tarkempia tietoja lukio-opintojen toteuttamisesta koulutusalojemme opinto-ohjaajilta.