Ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto

Ammattiin opiskelevalla on mahdollisuus suorittaa ammatillisen perustutkinnon ohella ylioppilastutkintoon tähtääviä lukio-opintoja ja osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Kaksoistutkinnossa ei suoriteta koko lukion oppimäärää vaan siinä tähdätään enimmäkseen niiden oppiaineiden opiskeluun, mitä aiotaan kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa. Lukiossa suoritetut opinnot korvaavat osan ammatilliseen perustutkintoon kuuluvista opinnoista.

Kaksoistutkinto sopii hyvin opiskelijalle, jota kiinnostavat lukiotavoitteiset opinnot ja yleissivistys ammatillisen osaamisen lisäksi. Myös jatko-opintoihin tähtääville on hyötyä kaksoistutkinnosta. Kahden tutkinnon suorittaminen vaatii vahvaa sitoutumista opintoihin.Valmistuessaan opiskelija saa ammatillisen perustutkintotodistuksen ja ylioppilas-tutkintotodistuksen. Kaksoistutkinto-opiskelijaksi ilmoittaudutaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä tai opintojen alkaessa.

YO-tutkinto
Kaksoistutkinnossa opiskellaan lukiotavoitteiden mukaisesti äidinkielen, englannin ja matematiikan opintoja sekä alakohtaisesti sovittuja reaaliaineen opintoja. Ylioppilastutkinnossa äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Tutkintoon tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe (A-taso), joka tarkoittaa pitkää matematiikkaa tai vierasta kieltä. Kahden tutkinnon opintojen opiskelijavalinnassa noudatetaan lukion keskiarvorajaa ja kirjoitettavissa aineissa pitää peruskoulun päättötodistuksessa olla vähintään arvosana 7 normaaliarvioinnin mukaan.

Kirjoitettavat aineet kahden tutkinnon opinnoissa

Tekniikka ja liikenteen ala
• Äidinkieli
• Englanti
• Matematiikka (lyhyt tai pitkä)
• Fysiikka (Turvallisuusalalla psykologia)
• Yhteiskuntaoppi

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusala, matkailu- ja ravitsemisala, liiketoiminta, media-, hius- ja musiikkiala
• Äidinkieli
• Englanti
• Matematiikka (lyhyt tai pitkä)
• Psykologia
• Yhteiskuntaoppi

Luonnonvara-ala
• Äidinkieli
• Englanti
• Matematiikka (lyhyt tai pitkä)
• Biologia
• Yhteiskuntaoppi

Lukioaineet opiskellaan Kajaanin tai Kuusamon lukioissa. Lukioaineita suoritetaan ammatillisten opintojen rinnalla koko opintojen ajan. Lukio-opinnot korvaavat vastaavan määrän ammatillisen tutkinnon opinnoista. Ammatillisen todistuksen lisäksi saat ylioppilastutkintotodistuksen. Lisäksi ennen kirjoituksia suoritetaan ylioppilaskirjoituksiin valmentavia kursseja.

Ylioppilaskirjoitukset ovat hajautetusti kolmannen vuoden syksyllä ja keväällä. Kahden tutkinnon opintojen opiskelijavalinnassa noudatetaan lukion keskiarvorajaa ja kirjoitettavissa aineissa peruskoulun päättötodistuksen arvosanan pitää olla vähintään seitsemän (7) normaaliarvioinnin mukaan.

Miten haetaan?

Jos hakija valitaan opiskelijaksi ammatilliseen perustutkintoon, halukkuutta kahden tutkinnon suorittamisesta kysytään yhteishakulomakkeella. Lopullinen päätös kahden tutkinnon suorittamisesta on tehtävä vasta ensimmäisten opiskeluviikkojen aikana ohjauskeskustelujen jälkeen.

Kysy tarkempia tietoja lukio-opintojen toteuttamisesta koulutusalojemme opinto-ohjaajilta.