Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet ammatilliseen koulutukseen

Valinta koulutodistuksen sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella

Kaikki hakijat saavat kutsun kokeisiin, jos koulutukseen järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe.  Koe voi muodostua eri osista. Saat tietoja kokeen sisällöstä, aikataulusta ja koepaikasta koulutuksen Valintaperusteet ja pääsykokeet otsikon alta.  Et voi tulla valituksi koulutukseen, jos et ole osallistunut pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen.

Jos olet hakenut useaan koulutukseen, sinut kutsutaan kokeeseen ylimpään hakutoiveeseen, jossa on koe. Pääsykoetulosta käytetään kaikissa vastaavissa koulutuksissa, joihin olet hakenut. Jos olet hakenut useille eri aloille, on mahdollista, että saat kutsun useisiin kokeisiin.

Valintakoeryhmä tarkoittaa sitä, että usealla oppilaitoksella on yksi ja sama valintakoe. Silloin yksi koe riittää kaikkiin saman ryhmän koulutuksiin.

Voit saada 0-10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeista. Kokeista saadut pisteet ovat lisäpisteitä valinnassa, joten vaikka saat 0 pistettä kokeesta, voit silti tulla valituksi koulutukseen jos valintapisteesi muuten riittävät valintaan.  

HUOM! Jos saat  0 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeessa tutkintoon, jossa on erityisiä terveydentilavaatimuksia (ns. SORA-tutkinto), sinua ei voida valita koulutukseen. SORA-tutkinnot ovat:

 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (KAO)
 • lääkealan perustutkinto
 • hammastekniikan perustutkinto
 • välinehuoltoalan perustutkinto
 • kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (KAO)
 • lentokoneasennuksen perustutkinto
 • merenkulualan perustutkinto
 • turvallisuusalan perustutkinto (KAO).

Huomaathan, että kaikissa koulutuksissa ei ole pääsy- ja soveltuvuuskokeita. Tiedot pääsykokeesta löytyvät koulutuksen Valintaperusteet ja pääsykokeet -tiedoista.

Valinta pelkän pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella

Oppilaitokset voivat järjestää pääsy- ja soveltuvuuskokeen alla mainittuihin koulutuksiin, joihin sinut voidaan valita pelkän koetuloksen mukaan. Voit saada hyväksytystä kokeesta 1-10 pistettä. Hylätty koetulos on esteenä opiskelijaksi valinnalle (0 pistettä tai ei osallistunut kokeeseen).

Seuraavissa koulutuksissa oppilaitoksella voi olla oma pääsy- ja soveltuvuuskoe, jonka perusteella valinta tehdään:

 • taideteollisuusalan perustutkinto
 • media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
 • tanssialan perustutkinto
 • musiikkialan perustutkinto (KAO)
 • sirkusalan perustutkinto
 • lentokoneasennuksen perustutkinto
 • liikunnanohjauksen perustutkinto (KAO)
 • ensihoidon osaamisala sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa.

Tarkista koulutuksen Valintaperusteet ja pääsykokeet tiedoista mahdolliset kokeet.

Kainuun ammattiopiston pääsykokeet keväällä 2020

Poikkeuksellisesti Kainuun ammattiopisto ei järjestä tänä keväänä soveltuvuuden arviointia tai pääsykoetta seuraaviin tutkintoihin yhteishaussa hakeneille.

 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 • Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
 • Liikunnanohjauksen perustutkinto (Vuokatin toimipiste)
 • Turvallisuusalan perustutkinto

Valinnat tehdään yhteishaun valintaperusteilla. Tällä ratkaisulla pyrimme varmistamaan hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun sekä emme tietoisesti vaaranna hakijoiden terveyttä.

Lisätietoja:
Raisa Ilkko, koulutuspäällikkö (sosiaali- ja terveys-, kasvatus- ja ohjaus- sekä liikuntala)
raisa.ilkko@kao.fi, p. 044 797 4594

Jari Juntunen, tiimivastaava (turvallisuusala)
jari.juntunen@kao.fi, p. 044 797 4809

__________________________________________________

5. – 7.5.2020

Musiikkialan perustutkinto, Kajaani
Vuorikatu 2, Kajaani

Pääsykokeen pisteytys:
Instrumenttitaidot ja yhtyesoitto (0 – 5 pistettä)
Instrumenttikohtainen valmistettujen kappaleiden esittäminen. Omaksumistehtäviä

Musiikin hahmottaminen (0 – 3 pistettä)
Musiikin luku- ja kirjoitustaitoja, musiikin rakenteita ja analyysia sisältäviä tehtäviä.

Haastattelu (0 – 2 pistettä) 
Yksilötilanteessa toteutettava haastattelu

Musiikin koulutusohjelmaan hakeneet valitaan instrumenttikohtaisesti siten, että valituista opiskelijoista voidaan koota toimivia yhtyeitä.
Valintakoekutsu lähetetään hakijan ilmoittamaan osoitteeseen ja se sisältää henkilökohtaisen valitakoeajan yhden päivän aikana. Valintakoe käsittää instrumenttikokeen, musiikinteorian ja säveltapailun tasokokeen sekä haastattelun. Valintakokeen ohje.