Pääsykokeet

Kaikki Kainuun ammattiopistoon hakeneet hakijat saavat kutsun pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin, mikäli ne kyseisessä koulutuksessa järjestetään. 

Jos olet hakenut useaan koulutukseen, sinut kutsutaan kokeeseen ylimpään hakutoiveeseen, jossa on koe. Koetuloksesi huomioidaan kuitenkin kaikissa samaan valintakoeryhmään kuuluvissa koulutuksissa. 

Valintakoeryhmä tarkoittaa sitä, että monella oppilaitoksella on yksi valintakoe. Silloin yksi koe riittää kaikkiin saman ryhmän koulutuksiin.

Voit saada pääsykokeesta 0 – 10 pistettä.

Pääsykoetulosta käytetään kaikissa vastaavissa koulutuksissa, joihin olet hakenut. Jos olet hakenut useille eri aloille, on mahdollista, että saat kutsun useisiin kokeisiin. Et voi tulla valituksi kouloutukseen, jos et ole osallistunut pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen.

KAO:n musiikkialalle sekä liikunnanohjauksen perustutkintoon hakijat valitaan koulutukseen pelkän koetuloksen perusteella. Tähän koulutukseen oppilaitoksella on oma pääsy- koe eikä koulutus kuulu valintakoeryhmään.

Kainuun ammattiopisto järjestää pääsykokeet seuraavissa koulutuksissa:

23.4.2020
Turvallisuusalan perustutkinto, Kajaani
Opintie 3, Oppi 7, Kajaani

Pääsykokeen pisteytys:
Kirjalliset yksilötehtävät (0 – 2 pistettä)
Fyysisen kunnon mittaus (0 – 3 pistettä)
Haastattelu (0-5 pistettä)

22.4.2020
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, Kajaani
Ketunpolku 4, Taito 2, Kajaani

Soveltuvuusarviointi koostuu psykologisesta arvioinnista ja opettajan haastattelusta. Soveltuvuusarvioinnit pisteytetään 0-10 p.

21.4.2020
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Kajaani
Ketunpolku 4, Taito 2, Kajaani

Soveltuvuusarviointi koostuu psykologisesta arvioinnista ja opettajan haastattelusta. Soveltuvuusarvioinnit pisteytetään 0-10 p.

23.4.2020
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Kuusamo
Apajatie 1, Kuusamo

Soveltuvuusarviointi koostuu psykologisesta arvioinnista ja opettajan haastattelusta. Soveltuvuusarvioinnit pisteytetään 0-10 p.

5. – 7.5.2020
Musiikkialan perustutkinto, Kajaani
Vuorikatu 2, Kajaani

Pääsykokeen pisteytys:
Instrumenttitaidot ja yhtyesoitto (0 – 5 pistettä)
Instrumenttikohtainen valmistettujen kappaleiden esittäminen. Omaksumistehtäviä

Musiikin hahmottaminen (0 – 3 pistettä)
Musiikin luku- ja kirjoitustaitoja, musiikin rakenteita ja analyysia sisältäviä tehtäviä.

Haastattelu (0 – 2 pistettä) 
Yksilötilanteessa toteutettava haastattelu

Musiikin koulutusohjelmaan hakeneet valitaan instrumenttikohtaisesti siten, että valituista opiskelijoista voidaan koota toimivia yhtyeitä.
Valintakoekutsu lähetetään hakijan ilmoittamaan osoitteeseen ja se sisältää henkilökohtaisen valitakoeajan yhden päivän aikana. Valintakoe käsittää instrumenttikokeen, musiikinteorian ja säveltapailun tasokokeen sekä haastattelun. Valintakokeen ohje.

4.5.2020
Liikunnanohjauksen perustutkinto, Vuokatti
Opistontie 4, Vuokatti

Pääsykokeen pisteytys:
Liikunnallisuus: kehonhallinta, ketteryys ja koordinaatio (0 – 4 pistettä)
Sosiaalisuus ja itsensä ilmaisu: halu ja taito ihmisten kanssa toimimiseen sekä itsensä ilmaiseminen eri keinoin (0 – 6 pistettä)