Nuorisotakuu

Mikä on nuorisotakuu?

Jokaiselle ilman työ- tai opiskelupaikkaa olevalle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja 25-29 -vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan:

  • työpaikka
  • työkokeilupaikka
  • opiskelupaikka 
  • työpajapaikka 
  • kuntoutuspaikka

viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta.

Nuorisotakuu sisältää:

  • koulutustakuun, joka tarkoittaa, että jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin.
  • nuorten aikuisten osaamisohjelman, joka tarjoaa pelkästään peruskoulun suorittaneille 20-29-vuotiaille mahdollisuuden suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osan.  

Nuorisotakuu ja oppisopimus

Oppisopimuskoulutuksella nuori voi hankkia itselleen koulutuksen pääosin työssä oppimalla ja työtä tekemällä. Oppisopimuskoulutus soveltuu erityisesti niille nuorille, jotka haluavat oppia tekemällä eivätkä välttämättä innostu pelkästään koulussa opiskelusta.

Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta: oppisopimuskoulutus (KAO)
Esite peruskoulusta ja 10-luokalta (v. 2015 valmistuville) oppisopimuskoulutukseen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma -esite

Lisätietoa Kainuun nuorisotakuun palveluista löydät: nuorisotakuukainuu.fi

Lisätietoja nuorisotakuusta löydät: nuorisotakuu.fi

Nuorten aikuisten osaamisohjelma (NAO)

Puuttuuko sinulta peruskoulun jälkeinen tutkinto? Hanki se nyt!

Jos olet 20–29-vuotias ja sinulla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa, on sinulla mahdollisuus hankkia joustavasti ammatillinen pätevyys itsellesi. Tutkinnon voit suorittaa niin Kainuun ammattiopistossa kuin oppisopimuskoulutuksessa. Katso oppisopimuskoulutusmahdollisuudesta lisää: Nuorten aikuisten osaamisohjelma -esite