Opintojen rahoitus

Opintotuki

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintojen aikana voit saada opintotukea, johon kuuluvat opintoraha ja valtion takaama opintolaina. Opintotukea haetaan Kelalta, mistä saat myös lisätietoa opintotuen myöntämisen perusteista ja määrästä.

Opintotuki (Kela)

Asumistuki

Suomessa vuokralla asuva opiskelija voi saada yleistä asumistukea. Asumistukea voivat saada myös omistusasunnossa asuvat.

Asumistuki (Kela)

Koulumatkatuki

Koulumatkatukea voidaan myöntää lukio-opintoihin tai ammatilliseen peruskoulutukseen päivittäisten matkakustannusten korvaamiseksi. Voit saada koulumatkatukea, kun koulumatkan pituus on vähintään 10 kilometriä ja kustannukset ylittävät 54 euroa kuukaudessa. Koulumatkatukea haetaan Kelalta. Hakulomakkeita saat Kelalta ja opintosihteereiltä.

Koulumatkatuki (Kela) 

Opintojen kustannukset

Perustutkinnoissa opetus on maksutonta. Opiskelukustannukset vaihtelevat koulutusohjelmittain 300 – 1000 euron välillä.