Hakeminen oppisopimukseen

Oppisopimus voidaan solmia uuteen työ-/virkasuhteeseen rekrytoitavalle henkilölle tai työ-/virkasuhteessa jo olevalle työntekijälle/viranhaltijalle. Myös yrittäjä voi kouluttautua oppisopimuksella omassa yrityksessään.

Oppisopimuskoulutukseen hakeutuvan ja työnantajan kannattaa keskustella ensin työtehtävästä ja suoritettavasta tutkinnosta. Ennen oppisopimustyösuhteen aloittamista tulee oppisopimuksesta keskustella myös oppisopimustoimiston kanssa. Oppisopimustoimisto suunnittelee työnantajan kanssa yrityksen tarpeisiin vastaavan koulutuksen.

Oppisopimuskoulutukseen ilmoittautuminen

Työnantaja ja opiskelija ilmoittavat tietonsa oppisopimuskoulutusta varten osoitteessa https://opso.kao.fi

Ilmoittautumisen jälkeen oppisopimustoimisto sopii tapaamisen oppisopimuskoulutuksen osapuolten kanssa. Oppisopimus laaditaan työnantajan, opiskelijan sekä oppisopimustoimiston edustajan läsnä ollessa.

Oppisopimustoimistosta työnantaja tai opiskelijaksi hakeutuva saavat tietoa mahdollisuuksista – ota yhteyttä!

 

Katso myös:

KAO:lla jatkuvassa haussa olevat koulutukset

Tutkintomahdollisuudet

Ota yhteyttä

Osaamis- ja työvoimatarvekartoitukset