Hakeminen oppisopimukseen

Oppisopimus voidaan solmia uuteen työ-/virkasuhteeseen rekrytoitavalle henkilölle tai työ-/virkasuhteessa jo olevalle työntekijälle/viranhaltijalle. Myös yrittäjä voi kouluttautua oppisopimuksella omassa yrityksessään.

Oppisopimuskoulutukseen hakeutuvan ja työnantajan kannattaa keskustella ensin työtehtävästä ja suoritettavasta tutkinnosta. Ennen oppisopimustyösuhteen aloittamista tulee oppisopimuksesta keskustella myös oppisopimuskoulutuksen järjestäjän kanssa. Työelämäpalveluiden toimisto suunnittelee työnantajan kanssa yrityksen tarpeisiin vastaavan koulutuksen.

Oppisopimuskoulutukseen ilmoittautuminen

Työnantaja ja opiskelija ilmoittavat tietonsa oppisopimuskoulutusta varten täällä.

Ilmoittautumisen jälkeen oppisopimuskoulutuksen järjestäjä sopii tapaamisen oppisopimuskoulutuksen osapuolten kanssa. Oppisopimus laaditaan työnantajan, opiskelijan sekä oppisopimuskoulutuksen järjestäjän edustajan läsnä ollessa. Työelämäpalveluiden toimistossa työnantaja tai opiskelijaksi hakeutuva saavat tietoa erilaisista mahdollisuuksistaota yhteyttä!

Katso myös:

KAO:lla jatkuvassa haussa olevat koulutukset
Tutkintomahdollisuudet
Ota yhteyttä
Osaamis- ja työvoimatarvekartoitukset