Mitä on oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta. Tarvittaessa oppisopimusopiskelija hankkii osaamista myös muissa koulutuksenjärjestäjän osoittamissa oppimisympäristöissä.

Oppisopimuskoulutuksessa voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon sekä tutkinnon osia. Lisäksi oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden muuhun ammatilliseen koulutukseen.

Oppisopimus

Oppisopimus perustuu 15 vuotta täyttäneen opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen työ- tai virkasopimukseen. Oppisopimuksen tekemisen edellytyksenä on, että koulutuksen järjestäjä ja työnantaja sopivat kirjallisesti oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä.

Myös yrittäjälle voidaan järjestää oppisopimuskoulutusta, jos koulutuksen järjestäjä ja yrittäjä sopivat oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä.

OPSO_osapuolet

Lähde: www.ohjaan.fi

Katso myös:

Ota yhteyttä
Osaamis- ja työvoimatarvekartoitukset