Jussi valmistui peruskoulun jälkeen maaseutuyrittäjäksi

Jussi Väisänen valmistui keväällä 2017 oppisopimuskoulutuksen kautta maaseutualan perustutkintoon, maaseutuyrittäjäksi. Oppisopimusopinnot Jussi aloitti peruskoulun jälkeen. Oppisopimustyöpaikan tarjosi oma kotitila, Konapin kanala Kuhmossa. Työnantajan, Sami Väisäsen, mukaan oppisopimuskoulutukseen päädyttiin, koska heidän toimiala on sen verran erikoinen, että hyvin soveltuvaa päiväkoulutusta ei oikein löytynyt. Opiskelijan kannalta vain osittain soveltuva koulutus ei tuntunut oikein mielekkäältä. Lisäksi oppisopimuskoulutus oli tuttu koulutusmuoto vuosikymmenien takaa työnantajalle itselleen. ”Oppisopimuksessa saimme molemmat osapuolet juuri sitä, mitä tarvitaankin” työnantaja toteaa.

Jussin mukaan työntekeminen ja opiskelu eivät ole olleet raskaita. Työnantajan näkökulmasta oppisopimusopiskelu oli lähinnä normaalia työntekoa. ”Monesti opiskelija toi uusia näkemyksiä asioihin, uudella tavalla toimien myös työnantaja saa uusia näkökulmia asioihin. Opiskelija toimi aika paljon omatoimisesti, työnantajan tuoden esille kokemustaan ja vinkkejä tekemisiin.” kertoo työnantaja. Lisäksi Jussin mielestä näyttötutkintona suoritettava tutkinto on hyvä koulutusmuoto.

Kysyttäessä oppisopimuskoulutuksen hyötyjä, kertoo työnantaja suurimman hyödyn tulevan siinä, että opiskelija on valmis töihin, perehdytys ”talon tavoille” on jo tehty, koneet, laitteet yms. ovat tuttuja. Konapin kanalassa perehdytys vie aikaa vuoden joka tapauksessa. Käytännössä päiväkouluja käynyt työntekijä voi olla hyvinkin ammattitaitoinen, mutta nimenomaan työpaikalla tehtävä perehdytys pitää kuitenkin tehdä. Oppisopimuskoulutuksessa tämä tulee tehtyä kuin huomaamattaan. Asian voi kääntääkin toisinpäin – Ammattitaito rakentuu tiettyjen koneiden ja laitteiden käytön osaamisen kautta teoriaan. Tätähän oppisopimus juuri on.

Konapin kanala suosittelee oppisopimuskoulutusta kaikille, joille se vain on mahdollista. Työnantajille, joilla on oikeasti mahdollisuus perehdyttää opiskelija monialaisesti yrityksen töihin. Opiskelijan täytyy olla motivoitunut työhönsä ja työpaikkaan.

Tällä hetkellä Jussi on armeijassa aliupseerikoulussa. Tulevaisuudessa Jussi toiminee maaseutuyrittäjänä omalla kotitilallaan.