Nuorten polkuja

polkuja_oppisopimukseen_2017_KainuuPolku ammattiin

Oppisopimus on mahdollista kaikille yli 15-vuotiaille.Oppisopimuskoulutus on vaihtoehtoinen tapa hankkia ammatillinen tutkinto (joko ammatillisen perustutkinto, ammattitutkinto tai tutkinnon osa) itseä kiinnostavalta alalta. Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, sinun kannattaa ensin keskustella asiasta ensin huoltajasi ja oman opinto-ohjaajasi kanssa. Nuoret voivat päästä oppisopimuskoulutukseen erilaisten polkujen kautta.Voit tiedustella oppisopimustyöpaikkaa suoraan työnantajilta esimerkiksi tet-harjoittelupaikasta, kesätyöpaikasta tai muuten tutusta yrityksestä.  Alalle soveltuvuutta on mahdollista testata myös erilaisilla ennakkojaksoilla. Oppisopimuskoulutusta suuunniteltaessa tarvitset oma-aloitteisuutta työpaikan hankkimiseen, työelämässä toimimiseen ja opiskeluun. Tarvittava opiskeluaika suunnitellaan sinulle henkilökohtaisesti.

Oppisopimuskoulutuksessa työaika on vähintään 25 tuntia viikossa. Alle 18-vuotiaiden työntekijöiden työskentelyyn liittyy mm. ehtoja erityisen haitallisten ja vaaralliseksi luokiteltujen työtehtävien suorittamisessa. Lisätietoa nuorta työntekijää koskevasta lainsäädännöstä löydät osoitteesta http://www.nettinappi.fi/tietoalue/tyoelama/toihin-alaikaisena/

Yritykselle voidaan maksaa koulutuskorvausta, mikäli työnantajalle aiheutuu kuluja työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestämisestä.

VALMA-koulutuksesta oppisopimukseen

VALMA on ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta 15–29 -vuotiaille nuorille. Se voi olla myös väylä oppisopimuskoulutukseen.

VALMA kestää maksimissaan vuoden ja sen aikana nuori perehtyy mm. työelämän pelisääntöihin ja eri ammatteihin sekä saa tukea arjen- ja elämänhallintaan. VALMA-koulutus voi sisältää yksilöllisiä koulutukseen tutustumisjaksoja koulutusvalinnan vahvistamiseksi. Tällöin sekä nuori että työnantaja voi arvioida oppisopimuskoulutuksen edellytyksiä riskittömästi. Oppisopimuskoulutukseen voi siirtyä jo VALMAn aikana työharjoittelujaksolta, jos opiskelijan ja yrityksen välille syntyy työsuhde.

Joustava siirtymä oppilaitoksesta oppisopimuskoulutukseen

Mikäli nuori opiskelee ammatillisessa oppilaitoksessa ja työllistyy opintojensa aikana esimerkiksi koulutussopimuspaikkaan, hänen on mahdollista siirtyä joustavasti oppisopimukseen. Siirtyminen suunnitellaan aina yksilöllisesti.

Tutkinnon osan oppisopimus

Voimme suunnitella nuorelle koulutuspolun myös tutkinnon osaan. Nuori voi jakaa oppisopimusopinnot pienempiin paloihin. Mikäli työnantaja työllistää työttömänä työnhakijana olevan nuoren, voi työnantaja hakea palkkatukea TE-toimistosta.

Video ennakkojaksolta oppisopimukseen