Tutkintomahdollisuudet

Oppisopimuskoulutuksella voidaan suorittaa koko ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Lisäksi oppisopimuskoulutus mahdollistaa tutkinnon osan tai osien suorittamisen. Tutkintomahdollisuuksia on noin 160.

Ammatillinen perustutkinto voidaan valita, kun

 • ammatillinen koulutus ja tutkinto puuttuvat kokonaan
 • opinnot ovat keskeytyneet tai osaamisessa on vajetta tai
 • halutaan vaihtaa alaa.

Ammattitutkinto voidaan valita, kun

 • ammatillinen perustutkinto on suoritettu ja/tai sitä vastaavat tiedot ja taidot ovat muutoin hankittu
 • alalta on jo työkokemusta.

Erikoisammattitutkinto voidaan valita, kun on

 • alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä täydentäviä ja syventäviä opintoja alalta
 • riittävä työkokemus
 • kokemusta vaativista erityistehtävistä tai esimiestehtävistä.

Tutkinnon osan oppisopimus voidaan valitaan, kun

 • halutaan päivittää ammatillista osaamista täsmällisesti
 • halutaan kouluttautua oppisopimuksella ns. kapea-alaisiin työtehtäviin, joihin koko tutkintoa ei välttämättä tarvitse
 • etsitään väylää työelämään.

Katso tutkinnot tutkintoluettelosta