Uuden työntekijän rekrytointi / nykyisen henkilöstön osaamisen kehittäminen

Oppisopimuskoulutus vastaa sinun ja yrityksesi osaamisen kehittämistarpeisiin. Voit kehittää henkilöstösi osaamista esim. päivittämällä tietoja toimialan kehittyessä tai uudelleenkouluttamalla tehtävänkuvan muuttuessa. Oppisopimuksella voit myös rekrytoida ja kouluttaa uuden työntekijän tehtäviinsä. Myös yrittäjä voi vahvistaa ammattitaitoaan oppisopimuksella.

Uuden työntekijän rekrytointi

Oppisopimus on joustava tapa yrityksesi tarvitseman uuden työvoiman pätevöittämiseen.

Varmistu valinnasta ennen palkkaamista

Työnantajana sinulla on käytettävissä useita vaihtoehtoja, joiden avulla voit varmistua palkattavan henkilön työmotivaatiosta ja soveltuvuudesta ennen varsinaisen oppisopimustyösuhteen aloittamista:

Lisäksi lyhytkestoiset työsuhteet, kuten sesonkityöt, muu tuntityö tai palkkatuettu työ tutustuttavat hakeutujan ammattialaan ja yrityksen toimintaan. Myös tutkinnon osan suorittaminen oppisopimuksella voi toimia hyvänä kokeilujaksona ennen pidempiaikaisen työsuhteen solmimista.

Oppisopimusta solmittaessa voidaan sopia koeajasta. Koeaikana työnantajalla ja oppisopimusopiskelijalla on mahdollisuus arvioida, vastaako oppisopimus sille asetettuja vaatimuksia. Koeaikana niin työnantaja kuin opiskelija voivat purkaa työsopimuksen päättymään heti.

Linkkejä:

CV-netti

TE-toimiston työnantajapalvelut 

 

Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Ammattitaitoinen henkilöstö on avain yrityksesi liiketoiminnan kehittymiseen. Osaamisen kehittäminen on tuottava investointi ja mahdollistaa menestymisen nyt ja tulevaisuudessa. Valitse oppisopimuskoulutus ja voit kouluttaa henkilöstöä joustavasti tarpeiden mukaisesti.

Työelämän muutostilanteet – esimerkiksi yrityksen liiketoiminnan kasvu, sukupolvenvaihdos, yritystoiminnan siirtäminen uudelle omistajalle tai toiminnan laajentaminen uusille toimialoille – haastavat yritystä ja henkilöstöä kehittämään osaamistaan. Oppisopimuksella parannat yrityksesi kilpailukykyä ja valmistaudut tulevaisuuteen!

 

Oppisopimuskoulutus sopii yrityksellesi, kun

  • haluat rekrytoida ja kouluttaa lisää ammattitaitoista työvoimaa
  • työntekijältä vaaditaan erityisosaamista, jota on mahdollista saada vain organisaation tarpeisiin räätälöidyllä koulutuksella
  • haluat kehittää organisaation osaamispääomaa ja täydentää henkilöstön ammattitaitoa lisäkoulutuksella
  • henkilöstöä koulutetaan uusiin työtehtäviin
  • haluat käyttää koulutusta henkilöstön sitouttajana.