Oppisopimuskoulutus liiketoiminnan kehittäjänä

Osaava henkilöstö vahvistaa yrityksesi kilpailukykyä sekä tehostaa kehittymistä ja toimintaa. Kun yrityksesi tunnistaa osaamisen vahvuudet ja heikkoudet, se on kilpailussa vahvoilla!

Kainuun ammattiopiston Työelämäpalvelut tarjoaa yrityksille osaamis- ja työvoimatarvekartoituksia

Kartoituksia tarjotaan Kainuun alueen yrityksiin, joissa ei oppisopimuskoulutettavia ole ollut aikaisemmin. Kartoitus mahdollistaa tämänhetkisen ja lähitulevaisuuden osaamistarpeiden pohtimisen sekä koulutusratkaisujen suunnittelun oppisopimuskoulutuksen avulla niin yrittäjän itsensä kuin myös mahdollisen henkilöstön osalta. Lisäksi Työelämäpalvelut tukee tarvittaessa yrittäjää, mikäli kartoituksessa ilmenee tarvetta rekrytoida henkilöstöä oppisopimuskoulutuksen kautta. Kartoitus on yrityksille maksuton.

Osaamis- ja työvoimatarvekartoitus toteutetaan haastatteluna ja tuloksena syntyy ajantasainen raportti henkilöstösi tämän hetken osaamisesta ja tulevaisuuden osaamistarpeista. Osaamiskartoitus voi toimia strategisena työvälineenä. Haastattelu toteutetaan yrityksessä. Haastattelu ja raportti ovat maksuttomia, eivätkä sido jatkotoimiin. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Haastatteluun voi valmistautua selvittämällä ennakkoon henkilöstön määrän ammattiryhmittäin sekä näkemyksen kunkin ammattiryhmän rekrytointitarpeesta 1–5 vuoden ajalle.

Kartoituksessa keskustellaan ja selvitetään

  • henkilöstön nykyistä osaamista
  • mahdollisia akuutteja osaamisen kehittämisen tarpeita
  • aiheuttavatko lähitulevaisuuden muutostilanteet (eläköityminen, toimialan kehitys, kasvutavoitteet) osaamisen kehittämistarpeita
  • kehitetäänkö nykyisen henkilöstön osaamista
  • rekrytoidaanko uusia työntekijöitä tai otetaanko työssäoppijoita.

Ota yhteyttä Mirva Manninen, p. 044 797 0873, mirva.manninen(at)kao.fi

Lisätietoa löydät myös Osaamistarvekartoitusesitteestä.

 

Osaamis- ja työvoimatarvekartoitukset kuuluvat OpsoDiili Pohjoinen –projektiin (ESR), jossa KAOn Oppisopimuspalvelut on osatoteuttajana. Projektin toiminta-aika on 1.5.2015 – 28.2.2018.