VALMA-koulutus

koulutusalat_valma_2

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)

Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseksi sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen tutkinto. Koulutuksen tavoite on myös edistää tasa-arvoa ja esteettömyyttä koulutuksessa. Koulutuksen avulla voidaan vahvistaa opiskelijoiden valmiuksia hakeutua jatkokoulutukseen ja suorittaa ammatillinen tutkinto.

Opiskelijoiden tulee saada riittävästi ohjausta ja tukea opinnoissa sekä tietoa erilaisista jatkokoulutusmahdollisuuksista ja työllistymismahdollisuuksista. Koulutuksen tavoitteena on parantaa opiskelijan oppimaan oppimisen taitoja ja vahvistaa opiskeluvalmiuksia tulevaisuutta varten.

Erityistä tukea tarvitseville voidaan tarvittaessa liittää koulutukseen yhteistyössä kuntoutuspalvelujen tuottajien kanssa järjestettävää toimintaa, joka edistää opiskelijan kokonaiskuntoutusta. Pääpaino on pedagogisella, oppimista tukevalla kuntoutuksella. Sillä tarkoitetaan toimenpiteitä, jotka vahvistavat opiskelijoiden hyvinvointia, yksilöllisiä oppimisvalmiuksia ja osallistumismahdollisuuksia. Pedagogisen kuntoutuksen lähtökohtana ovat opiskelijan yksilölliset oppimisedellytykset, tarpeet ja odotukset, toimintakyky ja voimavarat.

VALMA- koulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat perusopetuksen päättäneet ja muut ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevat, työttömät työhakijat, vanhentuneen tai puutteellisen ammattitaidon omaavat, erityistä tukea tarvitsevat sekä maahanmuuttajataustaiset koulutuksen ulkopuolella olevat henkilöt, jotka eivät ole löytäneet itselleen sopivaa koulutuspaikkaa.

Koulutus on suunnattu sekä nuorille että aikuisille, henkilöille, jotka tarvitsevat valmiuksia ammatilliseen koulutukseen siirtymiseksi. Koulutukseen tulevien maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisilla ja vieraskielisillä henkilöillä tulisi kielitaidon olla suomen tai ruotsin kielessä riittävällä tasolla, että he pystyvät hyötymään valmentavan koulutuksen opiskelusta. VALMA-koulutukseen ei voi saada opiskeluaikaista oleskelulupaa, joten hakijalla pitää olla voimassa oleva oleskelulupa Suomessa.

Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä.

Sisältö

– Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen (valinnainen 0 -10 osp)
– Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen (valinnainen 0 – 30 osp)
– Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistamainen (valinnainen 0 – 20 osp)
– Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen (valinnainen 0 – 20 osp)
– Ammatillisen tutkinnon osat tai osa-alueet (valinnainen 0 – 15 osp)
– Muut valinnaiset koulutuksen osat (valinnainen 0 – 5 osp)

Hakeminen

VALMA-koulutukseen haetaan vuosittain valtakunnallisessa haussa Opintopolussa. VALMA-koulutukseen voi hakea myös ympäri vuoden jatkuvan haun kautta.

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA), Kajaani 
Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA), Kuusamo

Tutustu

Oppisopimuskoulutus (KAO)

Lisätietoja

Kainuun ammattiopisto
Opintie 3, Oppi 7
87100 Kajaani

Mari Karjalainen, koulutuspäällikkö
p. 044 797 0491
mari.karjalainen@kao.fi

Helena Kahl, tiimivastaava
p. 044 294 4506
helena.kahl@kao.fi

HAKUTOIMISTO
p. 044 777 3115
hakutoimisto@kao.fi