KoMe – uusi TOP-toimintamalleja äijäkulttuuriin

Hankkeen nimi

KoMe – uusi TOP-toimintamalleja äijäkulttuuriin

Toteutusaika

1.3.3015 – 31.12.2016

Rahoittajat

Opetus- ja kulttuuriministeriö

KoMe -TOP hanke toteutetaan OKM:n  nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 varaamalla määrärahalla. KAO:n hanke koskee toimenpidekohtaa 4. Nuorten työpaikalla tapahtuvan  oppimisen edistäminen ja työn ja koulutuksen joustava yhdistäminen.

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa kehitetään työelämälähtöisesti kone- ja metallialan työpaikoilla toteutettavien yksilöllisten opintopolkujen suunnittelua, opintojen suoritusta oppisopimusmallilla sekä työelämässä annettavien näyttöjen määrällistä ja laadullista toteutusta. Tavoitteena on saada työmarkkinoille nopeammin osaamisvaatimusten mukaista ammattihenkilöstöä.

Toimenpiteistä

Työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ohjausta ja työelämäyhteistyön laatua kehitetään kone- ja metallialan koordinoivan TOP- suunnittelijan avulla. Yhteissuunnittelua ja ohjausta kehitetään kone- ja metallialan yrittäjille, työpaikkaohjaajille ja opettajille kohdennettujen yhteisissä koulutilaisuuksissa. Työuralle siirtymistä tuetaan mm. sillä, että opiskelijoiden loppuvaiheen opinnoista suoritetaan huomattava osa työpaikoilla. Näin voidaan paremmin vastata alueellisiin ja yrityskohtaisiin osaajatarpeisiin. Työelämän ääni kuuluu entistä vahvemmin oppilaitoksen toiminnan arjessa.      

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Jouko Snicker
jouko.snicker(a)kao.fi
p. 040 1522352