Building a REAL Europe using Internet – eU2.0

Hankkeen nimi:

Building a REAL Europe using Internet – eU2.0

Toteutusaika:

1.8.2010 – 31.7.2012

Rahoittajat:

Elinikäisen oppimisen ohjelma  Comenius.

Suomessa Leonardo da Vinci -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

Hankkeen teema:

Comenius-kumppanuushankkeessa on mukana oppilaitokset Suomesta, Espanjasta, Saksasta ja Kyprokselta. Hankkeessa kehitetään ja testataan erilaisia opetus- ja oppimismenetelmiä. Hanke moitivoi osallistuvia opiskelijoita kehittämään kielitaitoaan

Yhteystiedot:

Lehtori Pertti Mustonen
p. (08) 616506812
pertti.mustonen(at)kao.fi

 Lue lisää:

Hankkeen verkkosivut