Elementti- ja puukerrostalorakentamisen osaamisen kehittäminen

Hankkeen nimi

Elementti- ja puukerrostalorakentamisen osaamisen kehittäminen

Toteutusaika

1.8.2013 – 31.8.2015

Rahoittajat

Kainuun ELY -keskus ja Euroopan sosiaalirahasto

Kuhmon kaupunki

Kainuun ammattiopisto

Hankkeen teema

Hankkeen tavoitteena on puuelementti- ja puukerrostalorakentamisen osaamisen kehittyminen Kainuussa. Hankkeessa tuotetaan opetusmateriaalia alaan liittyvään ammatilliseen koulutukseen, täydennyskoulutetaan KAOn opettajia sekä Woodpoliksen henkilöstöä ja tehdään suunnitelma Woodpoliksen koulutustehtaan ympäristöjen kehittämiseksi. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan pilottikoulutuksena rakennusalalle suunnattu koulutuskokonaisuus puuelementti- ja puukerrostalorakentamisesta. Hankkeen hallinnoija on Kuhmon kaupunki ja Woodpolis.

Yhteystiedot

Kehittämissuunnittelija Osmo Hänninen
puh. 044 0819951
osmo.hanninen(at)kao.fi

 
esr_2010_wwwvipuvoimaa värillELY_uusi_netti