Esiselvitys maahanmuuttajataustaisen työvoiman rekrytoinnista maatiloille Kainuuseen

Hankkeen nimi

Esiselvitys maahanmuuttajataustaisen työvoiman rekrytoinnista maatiloille Kainuuseen

Toteutusaika

1.5. – 30.4.2014

Rahoittajat

Kainuun ELY

Kainuun ammattiopisto

Hankkeen teema

Hankkeen tavoitteena on selvittää mahdollisuuksia ja käytäntöjä rekrytoida Venäjältä ja Baltianmaista henkilöitä koulutettavaksi maatilojen työvoimaksi Kainuuseen. Kohderyhmänä ovat myös jo Kainuussa asuvat Venäjältä ja Baltianmaista maahanmuuttaneet henkilöt. Hankkeessa selvitetään alan maakunnallisia työvoimatarpeita lähivuosien osalta. 

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Ekaterina Myller

puh. 044 7970814

ekaterina.myller(at)kao.fi