Etä-Kainuu -hanke

Hankkeen nimi

Etä-Kainuu -hanke

Toteutusaika

14.4.2013 – 31.12.2014

Rahoittajat

Opetushallitus

Hankkeen teema

Hankkeen avulla perehdytetään Kuhmon kansalaisopiston ja Kajaanin Kaukametsän opiston
opettajia etäopetuksen pedagogiikkaan sekä tekniikkaan ja aloitetaan etäopetusyhteistyö
opistojen välillä.

Yhteystiedot

Rehtori Eila Vilén

puh. 044 0819996

eila.vilen@kuhmonlukio.fi