Eurooppalainen opintopolku

Eurooppalainen opintopolku – Kainuun ammattiopisto

Hankkeen nimi:

Eurooppalainen opintopolku

Toteutusaika:

1.8.2011 – 31.12.2015

Rahoittajat:

Opetushallitus

Kainuun ammattiopisto

Hankkeen teema:

Eurooppalainen opintopolku on seitsemän ammatillisen oppilaitoksen verkosto. Verkoston tavoitteena on helpottaa kansainvälisyysopintojen läpinäkyvyyttä, edistää opintosuoritusten siirtojärjestelmän (ECVET) käyttöönottoa ja lisätä työvoiman liikkuvuutta. Päämääränä on tehdä kansainvälisyydestä luonteva osa opintopolkua.

Verkosto luo malleja, joilla opiskelijan hankkima ammatillinen ja arkiosaaminen ulkomailla voidaan täysimääräisesti tunnistaa ja tunnustaa osana hänen yksilöllistä opintopolkuaan. Verkosto laatii ja testaa kieli- ja kulttuurivalmennusmateriaalia useisiin eurooppalaisiin maihin. Valitut kielet ovat valtakieliä myös monissa Euroopan ulkopuolisissa maissa. Verkostoa koordinoi Vaasan ammattiopisto

Lisätietoja:

Kansainvälisyyspäälikkö
Risto Virkkunen
p. 044 5948 580
risto.virkkunen(at)kao.fi

Lisätietoja: http://eurooppalainenopintopolku.fi/

Print