GreenQAmpus

Hankkeen nimi

GreenQAmpus

Toteutusaika

1.10.2013 – 30.9.2015 

Rahoittajat

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelman (Lifelong Learning Programme, LLP)  Leonardo da Vinci-ohjelma

Hankkeen teema

Hankkeessa suunnitellaan testataan  ja toteutetaan golfkentänhoidon koulutuksen laadunvarmistusjärjestelmä yhdessä neljästä eri maata tulevien seitsemän eri partnerin kanssa. Järjestelmä tulee olemaan EGEU:n (European Golf Education Unit) valvoma. Järjestelmä varmistaa riittävän tasokkaan koulutuksen,
mikä parantaa koulutuksen suorittaneiden työllisyyttä ja mahdollistaa tutkintojen globaalin tunnustamisen.

www.greenqampus.eu

Yhteystiedot

projektipäällikkö Pirjo Hotti

etunimi.sukunimi@kao.fi