HANAKO – Suomi ja Japani network

Hankkeen nimi:

HANAKO – Suomi ja Japani network

Toteutusaika:

1.8.2011 – 31.12.2015

Rahoittajat:

Opetushallitus

Kainuun ammattiopisto

Hankkeen teema:

Hankkeen tavoitteena on Suomen ja Japanin välisen vastavuoroisen monialaisen ja suunnitelmallisen kansainvälisen yhteistyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen. Hankkeen aikana vakiinnutetaan ammatillisten oppilaitosten ja työelämän/yritysten yhteistyöverkoston toimintaa.

Hankkeessa kehitetään liikkuvuustoimintojen laatua valmentamalla  Japanissa tapahtuviin työssäoppimis- ja työelämäjaksoihin sekä kehittämällä  työssäoppimisen ohjausta.  Hankkeessa toteutetaan  opiskelijoiden työssäoppimis- ja  opettajien työelämäjaksoja Japanissa.  Hankkeen koordinaattori on Omnia ja sen lisäksi mukana on muita ammatillisia oppilaitoksia.

Yhteystiedot:

Kansainvälisyyspäällikkö Risto Virkkunen
p. 044 5948 580
risto.virkkunen(at)kao.fi

Print