HANAKO – SUOMI JA JAPANI NETWORK

HANAKO – SUOMI JA JAPANI NETWORK

Toteutusaika:
1.9.2017 -31.12.2020

Hankkeen teema:
HANAKO on Suomen ja Japanin välinen yhteistyöverkosto, joka toimii Opetushallituksen tuella vuodesta 2010. Verkosto kehittää Suomen ja Japanin välistä työelämälähtöistä vastavuoroista rajoja ylittävää kansainvälistä yhteistyötä. Verkostoa koordinoi OMNIA ja mukana on yli kymmenen oppilaitos- ja yrityspartneria.

Yhteyshenkilö:
Kansainvälisyyskoordinaattori Risto Virkkunen 044 5948 580

Lue lisää

 

oph_rahoittaa_rgb