Kainuun biotalouden osaamisen kehittäminen (KBO)

Hankkeen nimi
Kainuun biotalouden osaamisen kehittäminen (KBO)

Toteutusaika
1.2. – 31.12.2017

Rahoittaja
Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankkeen teema
Hankkeessa on tavoitteena luoda biotalouden osaamistarjotin, jolla vastataan alan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. Hankkeessa tehtävä tarjotin sisältää koulutuspalvelupaketteja, joita tuotetaan niin maakunnan kuin muidenkin toimijoiden toimesta. Myös kansainvälistä osaamistuontia tarkastellaan, mutta pääpaino on kotimaisissa kouluttajissa. Hankkeella toteutetaan Kajaanin ammattikorkeakoululle sekä Kainuun ammattiopistolle toimintamalli, jonka avulla voidaan palvella opiskelijoita sekä alan yrityksiä ajantasaisella ja tarpeenmukaisella osaamistarjottimella.

Yhteystiedot                                                     
Kehittämissuunnittelija Osmo Hänninen                          
044 0819951                                            
etunimi.sukunimi@kao.fi     

EU_ESR_FI_sosiaalirahasto_20mm_rgbPrint