KantriYritys

Hankkeen nimi

Kantri-Yritys

Toteutusaika

1.1.2013 – 28.2.2015

Rahoittajat

Kainuun Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (MSR)

Hankkeen teema

Hankkeessa luodaan luonnonvara-alalle yrityskiihdyttämö, joka muodostuu
yrittäjyyden kehittämisverkostosta, toimintaan integroidusta koulutuksesta,
neuvonnasta, edunvalvonnasta ja tutkimuksesta sekä yritystoimintaa tukevasta
oppimisympäristöstä.

Yhteystiedot

Sari Laukkanen

+358 44 797 4581