Kehittyvä työelämä – KehiTy

Hankkeen nimi

Kehittyvä työelämä -KehiTy

Toteutusaika

1.8.2010 – 31.12.2012

Rahoittajat

Kainuun Ely (TYKE)

Hankkeen teema

Työelämän ja työn sekä koulutuksen laadullinen kehittäminen työelämäosaamista parantamalla, painopisteenä Kainuun liiketalousala ja kaivannais- ja metalliteollisuus.

Yhteystiedot

Lasse Kilponen

+358 447974592

Lisätietoa

Loppuraportti