Laatusampo 2

Hankkeen nimi:

Laatusampo 2

Toteutusaika:

21.11.2014 – 31.12.2015

Rahoittajat:

Opetushallitus

Hankkeen toimintaverkosto:

Hankkeen toimijaverkosto muodostuu kymmenen koulutuksen järjestäjän oppilaitosverkostosta. Hankkeen koordinaattorina toimii Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia.

Hankkeen teema:

– Kehitetään toimintamalleja ja tietovarastoja, joilla vahvistetaan johdon roolia ja osallistumista laadunhallinnan seurantaan ja kehittämiseen      sekä tuloksellisuuden varmistamiseen.
– Edistetään henkilöstön ja sidosryhmien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia.
– Kehitetään toimintamalleja, joilla valmistaudutaan vuonna 2015 toteutettavaan laadunhallinnan itsearviointiin.
– Kytketään työpaikalla tapahtuva oppiminen osaksi laadunhallintaa.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Esa Oikarinen
puh. 044 7101404
esa.oikarinen(at)kao.fi

Print