Lisätty todellisuus ja virtuaaliset oppimisympäristöt

Hankkeen nimi
Lisätty todellisuus ja virtuaaliset oppimisympäristöt

Toteutusaika
1.1.2017 – 31.12.2017

Rahoittaja
Opetushallitus

Hankkeen teema
Hankkeen tavoitteena on tuottaa auto- ja metallialojen opetukseen virtuaalinen oppimisympäristö, jonka avulla alojen opetusta voidaan tukea useiden eri aistien kautta tapahtuvan oppimisen näkökulmasta. Hankkeen osatoteuttajat tuottavat järjestelmään opetusmateriaalia, jonka avulla toimintaa ja pedagogista käyttöä testataan käytännössä ja tuotetaan selkeät toimintamallit virtuaalisen oppimisympäristön opetuskäytösta, niin virtuaalitodellisuuden kuin lisätyn todellisuudenkin laitteilla.

Yhteystiedot
Autoala                                                        Metalliala
Koulutuspäällikkö Kauko Polvinen            Opettaja Ari Rönty
044 7974537                                               040 1522334
etunimi.sukunimi@kao.fi                           etunimi.sukunimi@kao.fi

oph_rahoittaa_rgb