Luonnonvara-alan reformin kehittäminen ja digiloikka

Hankkeen nimi
Luonnonvara-alan kehittäminen ja digiloikka

Toteutusaika
1.1. – 31.12.2017

Rahoittaja
Opetushallitus

Hankkeen teema
Hankkeen tavoitteena on rakentaa koko luonnonvara-alaa palvelevat toimintamallit
sekä toiminnalliset puitteet, jotka tukevat osaamisperusteisia ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja
huomioiden myös nuorten ja aikuisten koulutusrakenteen yhdistyminen. Asiantuntijuutta
jakamalla, eri oppilaitosten erikoistumista ja vahvuuksia esiin nostamalla sekä yhteisiä
digitaalisia oppimateriaaleja eri tutkinnonosiin tuottamalla ja jakamalla luodaan puitteet
yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen toteutumiselle koko alan sisällä ja kaikille verkoston
oppilaitoksille.

Yhteystiedot
Opettaja Renne Sänisalmi
044 7974512
etunimi.sukunimi@kao.fi

oph_rahoittaa_rgb