Luonnonvara-alan työvuorokäytäntöjen selvitys

Hankkeen nimi

Luonnonrara-alan työvuorokäytäntöjen selvitys 

Toteutusaika

16.2. – 31.12.2012

Rahoittajat

Opetushallitus

Hankkeen teema

Selvitetään luonnonvara-alan työvuorokäytänteet Suomen maatalous-,
eläintenhoito- ja hevosalan oppilaitoksissa perustutkintojen
opetussuunnitelmaperusteisissa opinnoissa.
 
Yhteystiedot
Riitta Alasalmi
+358 44 797 0879