Musiikkipolku Eurooppaan

Hankkeen nimi

Musiikkipolku Eurooppaan opus 2

Toteutusaika

1.8.2014 – 31.12.2015

Rahoittajat

Opetushallitus

Kainuun ammattiopisto

Hankkeen teema

Tässä hankkeessa jatketaan vuonna 2013 aloitettua Musiikkipolkua Eurooppaan. Hankkeen tavoitteena on selvittää eurooppalaisen musiikkialan ammatillisen koulutuksen rakenteita, tarjontaa ja EQF-tasoja eri Euroopan maissa siltä osin kuin ne palvelevat musiikkialan ammatillisen koulutuksen kansainvälistymistarpeita Suomessa ja partnerimaissa.

Tavoitteena on löytää kumppanioppilaitoksia, joiden kanssa pystymme tarjoamaan opiskelijoillemme mahdollisuuden yksilöllisiin, kansainvälisiin opintopolkuihin. Hankkeen toisen vaiheen tavoitteena on käytännön yhteistyön aloittaminen ja toimintamallien kehittäminen neljän eurooppalaisen oppilaitoksen kanssa. Mallit edistävät opettajien ja opiskelijoiden kansainvälistymistä sekä opintojen tunnistamista ja tunnustamista ECVET-järjestelmän mukaisesti. Hankkeessa toteutetaan asiantuntija- ja opiskelijaliikkuvuuksia ja yhteisiä projekteja, joissa eri maiden opiskelijat pääsevät käytännön tekemisen kautta kontaktiin toistensa kanssa sekä saavat suoritetut opinnot täysimääräisesti tunnustetuiksi osaksi opintojaan.

Hankkeen koordinaattori on Jyväskylän ammattiopisto.

Yhteyshenkilö
Tutkintovastaava Tapani Komulainen
p. 044 5685 881
tapani.komulainen(at)kao.fi

Print