NuHeViMa

Nuorille suunnattu kampanja hedelmien, vihannesten ja marjojen käytön lisäämiseksi

Kainuun ammattioppilaitos osallistuu vuosina 2015-2017 Turun yliopiston NuHeViMa-projektiin, jonka tavoitteena on toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevien nuorten kasvisten käytön ja kasvistietoisuuden lisääminen.

Projektissa lisätään käyttäjälähtöisyyden pohjalta nuorten tietoisuutta hedelmien, vihannesten ja marjojen terveellisyydestä, sekä toteutetaan kolme menekinedistämisen kokonaisuutta: Tiedotuskampanja terveellisestä ruokavaliosta, pitkäjänteinen tutustuminen uusiin makuihin ja tuotteisiin, sekä osallistava uusien tuotteiden tuotekehitys.

Nuorten terveellisten ruokailutottumusten tukemisen lisäksi parannetaan kotimaisen ruuan ja ruuantuottajien ja -tekijöiden arvostusta nuorten keskuudessa, sekä edistetään ravitsemus- ja kouluruokasuositusten vaikuttavuutta.

Syksyllä 2015 oppilaitoksesta seurantaryhmään kuuluvat ensimmäisen vuoden opiskelijat, jotka asuvat oppilaitoksen asuntolassa. Rekrytointi projektiin käynnistetään elokuussa 2015. Projektiosallistumiseen kuuluu erilaisia aktiviteetteja ajalla syyskuu-marraskuu 2015 ja verkkokyselyihin vastaaminen. Osallistuminen projektiin on maksutonta ja vapaaehtoista, eikä verkkokyselyn vastauksia yhdistetä yksittäisiin opiskelijoihin.

– Kajaanissa ensimmäisenä vuonna tutustutaan aisteihin ruokalähtöisten aktiviteettien pohjalta, kertoo professori Mari Sandell Turun yliopistosta. Lähtökohtana on aktivoiva, yhteinen tekeminen. Nuoret voivat oppia mm. sitä, mihin he itse asiassa aisteillaan ruoassa kiinnittävät huomiota.

Seuranta-aineistoa kerätään kolmen vuoden ajan neljästä eri puolella Suomea olevasta oppilaitoksesta Turussa, Seinäjoella, Eurajoella ja Kajaanissa. Projektissa on vahvasti mukana yhteistyössä Kajaanin Mamselli. Vastaamme mielellämme asiasta heränneisiin kysymyksiin. Projektista voi lukea kuulumisia verkosta nuhevima.blogspot.fi ja nuhevimakajaani.blogspot.fi sekä seurata Instagramissa #nuhevima ja #nuhevimakao.

Projektia rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaketju-hankkeet. Projektiaika on 1.3.2015-31.12.2017 ja sen koordinoinnista vastaa Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus.

Lisätietoja: projektipäällikkö Susanna Ihanus, p. 050 464 0949, susanna.ihanus@utu.fi tai hankejohtaja, professori Anu Hopia anu.hopia@utu.fi

Yhteyshenkilöt Kainuun ammattiopistossa: opettaja Tarja Härkönen, p. 044 284 7651, tarja.harkonen@kao.fi ja Kajaanin Mamsellista palvelusuunnittelija Mervi Mustonen, p .044 710 0362, mervi.mustonen@kajaani.fi.