Opiskelijahuolto työpaikoille

Hankkeen nimi
Opiskelijahuolto työpaikoille

Toteutusaika
1.1.2017 – 31.12.2017

Rahoittaja
Opetushallitus

Hankkeen teema
Hankkeessa kehitetään toimintamalli erityisopiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi. Toimintamalli sisältää työssäoppimisjaksolle valmentautumiseen, henkilökohtaistamiseen, ohjausmenetelmiin ja työelämäyhteistyöhön liittyviä osa-alueita.

Yhteystiedot
Kuraattori Matti Ilvonen
044 3650531
etunimi.sukunimi@kao.fi

oph_rahoittaa_rgb