Osaaja diggaa

Hankkeen nimi
Osaaja diggaa

Toteutusaika
1.1. – 31.12.2017

Rahoittaja
Opetushallitus

Hankkeen teemat

Etsitään yhteistyössä opiskelijoiden ja työelämän kanssa innovaatioita koulutuksen sisältöihin ja menetelmiin.
Lisätään opettajien valmiuksia digitalisaation ja hyvinvointiteknologian hyödyntämiseen pedagogisissa ratkaisuissa.
Opiskelijoiden osallisuuden lisääminen oppimismateriaalin tuottamisessa.
Hyödynnetään simulaatioympäristöä aktiivisesti opetuksessa yhteistyössä työpaikkojen kanssa.

Yhteystiedot
Opettaja Markku Similä
044 7970818
etunimi.sukunimi@kao.fi

oph_rahoittaa_rgb