Osallistava opiskelijahuolto

Hankkeen nimi

Osallistava opiskelijahuolto 

Toteutusaika

2.6.2014 – 31.12.2015

Rahoittajat

Opetushallitus

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä koordinoi

Hankkeen teema

Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämien palvelujen kehittäminen. Yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskeluhuoltosuunnitelman valmisteluprosessin ja toimeenpanon tuki. Opiskelijoiden hyvinvointia edistävien opiskeluhuollon toimintamallien ja materiaalien kehittäminen ja levittäminen. Opiskeluhuollon laadunvarmistukseen liittyvien koulutuksen järjestäjän omavalvonnan mallien kehittäminen ja levittäminen.

Yhteystiedot

Matti Ilvonen

etunimi.sukunimi@kao.fi

+358 44 365 0531