Parasta DigiOhjausta

Hankkeen nimi:
Parasta DigiOhjausta

Toteutusaika:
22.12.2017 – 31.12.2019

Rahoittajat:
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen teema:
Hankkeella tuetaan opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien työ- ja toimintatapojen uudistumista toimintaympäristöjen ja lainsäädännön muuttuessa. Kehitetään ja otetaan käyttöön uudenlaisia digitaalisia toimintatapoja, -palveluita ja -ratkaisuja yhteistyön tueksi opiskelijan ohjaamisessa, seurannassa ja arvioinnissa. Tuetaan ja vahvistetaan opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien digipedagogista osaamista. Hankkeen avulla tehostetaan läpäisyä, tuetaan opiskelijan yksilöllisiä opintopolkuja ja yhteisöllisyyttä.

Yhteystiedot:
Jouko Kämäräinen
044 7970848
jouko.kamarainen(at)kao.fi