Peer Review – More Impact, Excellent Results

Peer Review – More Impact, Excellent Results

Toteutusaika:
1.9.2017 – 31.12.2019

Hankkeen teema:
Hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen kansainvälistymistä vertaisarvioinnin avulla. Hankkeessa luodaan vertaisarviointikriteerit kotikansainvälisyyteen ja päivitetään seuraavien kansainvälisen toiminnan osa-alueiden kriteerit: opiskelijaliikkuvuus, asiantuntijaliikkuvuus, strategiset kumppanuushankkeet ja ammatillisen oppilaitoksen kv-toiminta. Hankkeessa koulutetaan partnerioppilaitosten edustajat vertaisarviointimenetelmän käyttöön kansainvälisessä toimintaympäristössä sekä toteutetaan vertaisarviointi jokaisessa partnerioppilaitoksessa,

Hankkeen koordinaattori on Ammattiopisto Luovi. Partnereita ovat Kainuun ammattiopiston lisäksi Keskuspuiston ammattiopisto sekä oppilaitokset Virosta, Italiasta, Ruotsista, Sloveniasta, Ranskasta ja Alankomaista.

Yhteyshenkilö:
Kansainvälisyyskoordinaattori Risto Virkkunen 044 5948 580

Erasmus+ _www