Pohjois-Suomen TYKE 2013

Hankkeen nimi
Pohjois-Suomen TYKE 2013

Toteutusaika
20.11.2013 – 31.12.2014

Hankkeen tavoite
Yhdessä työelämän kanssa kehitetään joustavaa toimintatapaa ammatillisten osaamistarpeiden ennakointitiedon keräämiseen sekä tiedon hyödyntämiseen Kainuun ammattiopiston sosiaali-, ja terveys sekä logistiikka ja maarakennusaloille.

Rahoittajat ja kumppanit
Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus.

Kehittämistyössä ovat mukana mm:
Kainuun SOTE -kuntayhtymä
Pohjolan Matkat
Kainuun Yrittäjät
Kainuun ELY -keskus
AIKOPA
Kainuun liitto.

Lisätietoja
Nina Karppinen
nina.karppinen@kao.fi
p. 044 261 7388