POLKU – maahanmuuttajan polku kotoutumisen kautta työelämään

POLKU – maahanmuuttajan polku kotoutumisen kautta työelämään     

Hankkeen nimi

POLKU – maahanmuuttajan polku kotoutumisen kautta työelämään

Toteutusaika

1.1.2013–31.12.2014

Rahoittajat

Kainuun ELY, ESR
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

Lyhyesti hankkeesta

Kainuussa yhtenä tulevaisuuden haasteena on osaavan työvoiman turvaaminen. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos (Kainuun ammattiopisto ja Kajaanin lukio) vastaa tähän tarpeeseen kehittämällä koulutusorganisaation perustehtävän näkökulmasta maahanmuuttajien kotoutumista ja kouluttautumista.

Koulutusliikelaitos on laajassa yhteistyössä Kainuun alueen maahanmuuttajatyötä tekevien tahojen kanssa käynnistänyt POLKU-hankkeen. Hankkeen keskeisin tavoite on luoda alueellinen toimintamalli, POLKU, joka tukee mahdollisimman nopeaa toisen asteen koulutukseen ja/tai työelämään siirtymistä muodostamalla näkyvän TOIMINTAPOLUN maahanmuuttajalle.

POLKUMALLI luodaan yhteistyössä verkoston kanssa siten, että verkostotoimijat mallia työstäessään samanaikaisesti myös sitoutuvat tuloksiin. Näin toimintatapojen vakiintuminen alkaa jo hankkeen aikana.

Yhteystiedot

projektipäällikkö
Arja Immonen
p. 044 797 4527
arja.immonen(at)kao.fi

projektiassistentti
Tanja Kemppainen
p. 044 797 4652
tanja.kemppainen(at)kao.fi

Lisätietoja hankkeesta

 www.polkuhanke.fi