Robotics Automation Careers in Engineering for the 21 Century – RACE21

Robotics Automation Careers in Engineering for the 21 Century – RACE21

Toteutusaika:
1.9.2016 –  31.8.2019

Hankkeen teema:
Hankkeen tavoitteena on kehittää robotiikka-alan koulutusta yhdessä yritysten kanssa. Hanketta koordinoi Northern Regional College Pohjois-Irlannista ja muut partnerit ovat Tsekistä, Portugalista, Espanjasta, Romaniasta ja Italiasta.

Yhteyshenkilö:
Lehtori Mauno Heikkinen 2790 355

Erasmus+ _www