Robotiikan ja automaatiotekniikan osaamisen kehittäminen Kainuussa

Hankkeen nimi
Robotiikan ja automaatiotekniikan osaamisen kehittäminen Kainuussa

Toteutusaika
1.1.2017 – 30.6.2019

Rahoittajat
Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus
Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
Kainuun ammattiopisto
Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy

Hankkeen teemat
Robotiikan ja automaatiotekniikkaan liittyvä osaamisen kehittäminen.
Robotiikkaan ja automaatiotekniikkaan liittyvien oppimateriaalien ja tehtävien suunnittelu ja toteutus uusiin
oppimisympäristöihin.
Metallialan koulutuksen vetovoimaisuuden lisääminen.
5S – menetelmän käyttöönotto Kainuun ammattiopiston metallialalla.

Yhteystiedot
Projektipäällikkö Arto Schroderus
040 1522332
etunimi.sukunimi@kao.fi

EU_ESR_FI_sosiaalirahasto_20mm_rgbPrintELY_uusi_netti