Together much better

Together much better

Toteutusaika:

1.6.2019 -31.5.2021

Hankkeen teema:

Together much better on luonnonvara-alan KA1-liikkuvuushanke. Sen tavoitteena ovat matalan kynnyksen  kansainväliset ryhmäliikkuvuudet. Siten saadaan kansainvälisiin liikkuvuuksiin mukaan henkilöitä, joilla on vähän tai ei lainkaan aikaisempaa kansainvälistä kokemusta. Tavoite on luoda ryhmäliikkuvuuksista pysyvä toimintamalli verkostoon. Hyvät kokemukset rohkaisevat kansainvälistymään ja kehittämään itseä.

Hanke luo uusia kumppanuuksia oppilaitosten ja yritysten kesken kansainvälisesti. Hanke innostaa edelleen koulutuksen laadun parantamiseen, innovointiin ja kansainväliseen toimintaan.

Valtakunnallista hanketta koordinoi Ylä-Savon ammattiopisto. Muut mukana olevat  oppilaitokset ovat Savon ammattiopisto, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Sedu ja Kainuun ammattiopisto

Yhteyshenkilö:

Risto Virkkunen 044 5948 580

risto.virkkunen(at)kao.fi

 

Erasmus+ _www