Tuetun oppisopimuskoulutuksen kehittäminen (TOpKe)

Hankkeen nimi

Tuetun oppisopimuskoulutuksen kehittäminen (TOpKe)

Toteutusaika

19.12.2013 – 31.12.2014

Rahoittajat

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen koordinaattori Oulun seudun ammattiopisto OSAO

Hankkeen teema

Tuetun oppisopimuskoulutuksen hyvien käytäntöjen käsikirjan tuottaminen hyödyntäen jo toteutettuja kehittämishankkeita ja alueellisia verkostoja.

Yhteystiedot

Raili Heikkinen

raili.heikkinen@kao.fi